Saturday, October 1, 2022

Prof M Sridhar Acharyulu

131 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

నదీజలాల వాటా వివాదాన్ని మరింత జటిలం చేసిన కేంద్రం: అధికార, ప్రతిపక్షాలు మేలుకోవాలి – మాడభూషి శ్రీధర్

నదుల గెజిట్ ఉపసంహరించాలని నల్లగొండ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ డిమాండ్ కేంద్రం కృష్ణా గోదావరి నదీజలాల వివాదాన్ని పరిష్కరించకుండా కొత్త సమస్యను సృష్టించిందని, రెండు రాష్ట్రాలలో గోదావరి కృష్ణా నదులపై సాగునీటి ప్రాజెక్టులను...

ఎపి తెలంగాణ నీటి ప్రాజెక్టులకు గెజిట్ గండం

రాష్ట్రాల హక్కులపై కేంద్రం రాజ్యాంగ వ్యతిరేక దుర్మార్గం మాడభూషి  శ్రీధర్ కృష్ణా గోదావరి నదులపైన ఆనకట్టలు, ఎత్తిపోతలు వంటి ప్రాజెక్టులన్నీ తనకే ఇవ్వాలని కేంద్రం రాజపత్రం జారీ చేసింది. ఆ ఆస్తులన్నీ నాకిచ్చెయ్. అప్పులు నువ్వుకట్టుకో...

మహాకవి అని శేషేంద్రశర్మ ప్రశంసలందుకున్న విశ్వనాథ శిష్యుడు జి వి సుబ్బారావు

మహాకవి అని మహాకవి శ్రీశేషేంద్ర శర్మ ప్రశంసలందుకున్నా ఆయన అంతగా చాలామందికి తెలియదు. తన సాహితీ ప్రతిభ గురించి తన పద్యకవితా ప్రాశస్త్యం గురించి ప్రచారం చేసుకోలేదు.  ప్రముఖ సాహితీ వేత్త దుగ్గిరాల...

వసంతోత్సవశోభలో నూత్న దంపతులు గోదా గోవిందులు

10 వారణమ్ ఆయిరం (గజసహస్రం) కుజ్ఞుమ మప్పిక్కుళిర్ శాన్దం మట్టిత్తు మజ్ఞల వీది వలంశెయ్ దు మణనీర్ అజ్ఞవనోడుముడన్ శెన్ఱజ్ఞానైమేల్ మఞ్జన మాట్టక్కనాక్కణ్డేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థములు కుజ్ఞుమం అప్పి= దేహమంతా కుంకుమను జల్లి, కుళిర్ శాన్దం మట్టిత్తు = శీతలమైన...

గోదారంగనాథుల లాజహోమం

9 వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజసహస్రం) వరిశిలై వాళ్ ముగత్తు ఎన్నై మార్ తాం వందిట్టు ఎరిముగమ్ పారిత్తు ఎన్నై మున్నే నిఱుత్తి అరిముగన్ అచ్చుతన్ కైమ్మేలే ఎన్ కై వైత్తు పొరిముగందట్ట క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థాలు వరిశిలై...

గోద పాదాలతో సన్నికల్లు తొక్కించిన శ్రీకృష్ణుడు

8. వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజసహస్రం) ఇమ్మైక్కుమ్ ఏళేళ్ పిరవిక్కుమ్ పట్రావాన్ నమ్మై ఉఢైయవన్ నారాయణన్ నమ్బి శెమ్మై ఉఢైయ తిరుక్కైయాల్ తాళ్ పట్రి అమ్మి మిదిక్క క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ఈ జన్మలోనూ ఏడేడు జన్మలలోనూ రక్షకుడుగా...

అగ్ని సాక్షి, గోదా రంగనాథుల ఏడడుగులు

7. వారణమ్ ఆయిరమ్ (గజ సహస్రం) వాయ్ నల్లార్ నల్ల మారై ఓది మందిరత్తాల్ పాశిలై నాణల్ పడుత్త ప్పరిది వైత్తు కాయ్ శిన మాగిళురు అన్నాన్ ఎన్ కైప్పట్రి తీవలమ్ శెయ్య క్కనా క్కండేన్ తోళీ నాన్ ప్రతిపదార్థములు వాయ్...

గోదా వధువు చేయి పట్టిన గోపాలుడు

బృందావనం 6 వారణమాయిరమ్ (గోదా సహస్రం) ఇంతకుముందు మధురాధీశుడు మాధవుడు గంభీరగతిలో భూమి అదిరే పాదముద్రలతో అడుగులువేస్తూ వివాహ వేదికకు సమీపించినాడు. ఇక పాణిగ్రహణమే తరువాయి. మత్తళం కొట్ట వరిశజ్ఞం నిన్ఱు ఊద ముత్తుడైత్తామనిరైతాళ్ న్ద పన్దఱ్కీళ్ మైత్తునన్...
- Advertisement -

Latest Articles