Saturday, January 29, 2022

Prof M Sridhar Acharyulu

129 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

పరమపదంఎందుకు, నీతో బంధుత్వం ఉంటే

29 తిరుప్పావై గోదా గోవింద గీతం శిత్తమ్ శిఱుకాలే వంద్ ఉన్నై శేవిత్తు ఉన్పొత్తామరై యడియే పోట్రుం పొరుళ్ కేళాయ్పెత్తం మేయ్ త్తుణ్ణుం కులత్తిల్ పిఱందు, నీకుత్తేవల్ ఎంగలై క్కోళ్ళామల్ పోగాదుఇత్తై పఱై కోళ్వాన్...

పరమాత్ముడవని తెలియక చులకనగ పిలిచాము కృష్ణా

28 తిరుప్పావై కథలు శ్రీకృష్ణుని చేత గీతా జ్ఞానాన్ని అందుకున్న తరువాత గాని అర్జునుడికి ఆయన పరమాత్మ తత్వం ఏమిటో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు అయ్యో స్నేహితుడిగా భావించి కృష్ణా మాధవా స్నేహితుడా అని...

తెలివి లేమిగల మా గొల్లలందు నీవు బుట్టుటే మా భాగ్యమోయి

28. గోదాగోవిందగీతం కఱవైగళ్ పిన్ శెన్ఱు కానమ్ శేర్ న్ద్ ఉణ్బోమ్అఱివొన్ఱు మిల్లాద వాయ్-క్కులత్తు, ఉన్ఱన్నైప్పిఱవి పిఱున్దనై పుణ్ణియమ్ యాముడయోమ్కుఱైవొన్ఱుమిల్లాద గోవిందా, ఉందన్నోడుఉఱవేల్ నమక్కు ఇంగొజిక్క వొజియాదుఅఱియాద పిళ్ళైగళోమ్ అంబినాల్, ఉన్ఱన్నైచ్చిఱు పేర్-అళైత్తనవుం శీఱి...

గోవిందా నీతో నిత్య సాంగత్యమే మాసౌభాగ్యం

27గోదా గోవింద గీతం కూడారై వెల్లుమ్ శీర్ గోవిందా, ఉన్ దన్నైప్పాడి పఱైకొండు యామ్ పెరు శమ్మానమ్నాడు పుగళుం పరిశినాళ్ నన్ఱాగశూడగమే తోళ్ వళైయే తోడే శెవి ప్పూవేపాడగమే యెన్ఱనైయ పల్కలనుమ్ యామ్ అణివోమ్ఆడై...

గోదమ్మ మొక్కు తీర్చిన రామానుజస్వామి

27 తిరుప్పావై కథలు తనను శ్రీరంగనాథుడు స్వీకరించడానికి అంగీకరిస్తే తిరుమాలియుం శోరే  పెరుమాళ్లకు గోదాదేవి వంద కడవల అక్కారవడిశల్  భోగం చేయిస్తానని మొక్కు కున్నారట. కాని ఆ మొక్కు తీర్చేలోగానే శ్రీరంగడు పల్లకీ పంపడం,...

పరికరాలు కాదు పరమాత్ముడే కావాలి

26.తిరుప్పావై మాలే మణివణ్ణా మార్-గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శేయ్-వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్-పాంచజన్నియమేపోల్వన శంగంగళ్ పోయ్ ప్పాడుడైయనవేశాలప్పెరుం పఱైయే పల్లాండిశైప్పారేకోలవిళక్కే కొడియే వితానమేఆలిన్-ఇలైయాయ్ యరుళ్-ఏలోర్ ఎంబావాయ్  తెలుగు భావార్థ గీతిక ప్రళయ...

శ్రీకృష్ణుడంటే కొంగు బంగారమే కదా

26. తిరుప్పావైకథలు మాలే అన్న పదప్రయోగం ద్వారా గోదాదేవి, గోపికలకు శ్రీకృష్ణుడిమీద ఉన్న ప్రేమ కన్నా శ్రీకృష్ణుడికి వారిమీద ఉన్న ప్రేమ చాలా రెట్లు ఎక్కువ అని వివరిస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు తమకు శ్రీకృష్ణుడంటే...

అహంకారాన్ని లోనుంచే కాల్చే నిప్పు శ్రీకృష్ణుడు

25. తిరుప్పావై కథలు గజేంద్రమోక్షంలో ఒక భక్తుడిని కాపాడడానికి వచ్చినట్టు రావడం కాదు కృష్ణావతారం అంటే, ఒక తల్లి కడుపులో పుట్టి తన అవతారాన్ని ప్రారంభించి మరో తల్లి ఇంట పెరిగినాడు శ్రీ కృష్ణుడు. Also...
- Advertisement -

Latest Articles