Thursday, February 2, 2023
Home Tags Gopikas

Tag: gopikas

సిరిసంపదలకేమి కొదవ రారండి సిరినోము

తిరుప్పావై 3 ఓంగి ఉలగళంద ఉత్తమన్ పేర్ పాడినాంగళ్ నం పావైక్కు చ్చాత్తి నీర్ ఆడినాల్తీంగిన్ఱి నాడేల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్దుఓంగు పెఱుం జెన్నెలూడు కయల్ ఉగళపూంగువళై ప్పోదిల్ పోఱిపండు కణ్-పడుప్పతేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్...

తెల్లారి స్నానాలు కద్దు, పూలు కాటుకల సొబగులొద్దు

తిరుప్పావై 2 వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముమ్ నమ్బావైక్కుశెయ్యుమ్ కిరిశైగళ్ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్పైయ త్తుయిన్ఱ పరమ నడిపాడి,నెయ్యుణ్ణోమ్ పాలుణ్ణోమ్ నాట్కాలే నీరాడి, మైయిట్టెళుదోమ్ మలరిట్టు నాముడియోమ్శెయ్యాదన శెయ్యోమ్ తీక్కురళై చ్చెన్ఱోదోమ్,ఐయముమ్ పిచ్చైయు మాన్దనైయుమ్ కైకాట్టి,ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగన్దేలో రెమ్బావాయ్  తెలుగుభావార్థ...

ఇంత గొప్ప వ్రతం చేసింది ఒక ఢక్కి కోసమా?

29. తిరుప్పావై కథలు రాముడి రావణుడిని సంహరించిన తరువాత అయోధ్యచేరి చక్రవర్తిగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు. తరువాత యౌవరాజ్యం పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలని లక్ష్మణుడిని అడిగితే నాకెందుకు వద్దు అంటాడు. బతిమాలతాడు. వినడు. నాకు నీతో సాంగత్యం...

శ్రీకృష్ణుడంటే కొంగు బంగారమే కదా

26. తిరుప్పావైకథలు మాలే అన్న పదప్రయోగం ద్వారా గోదాదేవి, గోపికలకు శ్రీకృష్ణుడిమీద ఉన్న ప్రేమ కన్నా శ్రీకృష్ణుడికి వారిమీద ఉన్న ప్రేమ చాలా రెట్లు ఎక్కువ అని వివరిస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు తమకు శ్రీకృష్ణుడంటే...

శ్రీకృష్ణా మమ్మల్ని రక్షించడానికే అవతరించినావు

21. మన తిరుప్పావై ..గోదా గోవింద గీతం ఏట్రకలంగళ్ ఎదిరి పొంగి మీదళిప్పమాట్రాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్లల్ పెరుమ్ పశుక్కల్ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్తోట్రమాయ్ నిన్ర...

దేవతల వలె మేమైనా రాజ్యాలడిగామా?

గోదాగోవింద గీతం 20: క్రిష్ణయ్యకు గోపికల ప్రశ్న ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ శెన్ఱుకప్పమ్ తవిర్ క్కుమ్ కలియే తుయిలెజాయ్శెప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్, శెట్రార్ క్కువెప్పమ్ కొడుక్కుమ్ విమలా తుయిలెజాయ్శెప్పన్న మెన్ ములై శెవ్వాయ్...

నందరాజు సుపాలన చెప్పే పాశురం

గోదా గోవింద గీతమ్ ‌17 అమ్బరమే తణ్ణీరే శోఱే అఱం శెయ్యుంఎమ్బెరుమాన్ నందగోపాలా! ఎరుందిరాయ్కొన్బనార్ క్కెల్లాం కొరుందే! కుల విళక్కేఎమ్బెరుమాట్టి యశోదా! అఱివుఱాయ్అమ్బరం ఊడఱుత్తు ఓంగి ఉలగళందఉమ్బర్ కోమానే! ఉఱంగాదు-ఎరుందిరాయ్శెమ్బొఱ్ కరలడి చ్చెల్వా బలదేవా!ఉమ్బియుం...

రామదర్శనంతో దశరథుడికి యవ్వనం

11వ పాశురంలో తిరుప్పావై కథలు దశరథుడికి చాలా వయసు మీద పడేదాకా వారసులే లేరు. సంతానం కోసం ముగ్గురు భార్యలను వివాహం చేసుకుంటాడు. అయినా వార్థక్యం వచ్చింది కాని పుత్రసంతానం కలగలేదనే ఆయన బాధ. ...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
20,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles