Sunday, June 26, 2022
Home Tags Tiruppavai

Tag: tiruppavai

గోదా గోవింద గీతం – తిరుప్పావై 7

వ్రేపల్లె కుండల్లో చల్ల చిలకడమూ – క్షీరసాగర మథనమూ కీశు కీశెన్ఱెంగుం ఆనైచ్చాత్తన్ కలందుపేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణేకాశుం పిఱప్పుం కలకలప్ప క్కై పేర్ త్తువాశ నఱుం కుళల్ అయిచ్చ యర్ మత్తినాల్ఓ...

తిరుప్పావై-4: అది జ్ఞాన వర్షం, ఆమేఘం ఆచార్యుడు

ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్ఆళియుళ్ పుక్కు ముగున్దు కొడార్తేరిఊళిముదల్వ నురువమ్పోల్ మెయికరుత్తుపాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలమ్బురి పోల్ నిన్రదిరిన్దుతాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుమ్మార్గళి నీరాడ మగిళిన్దేలో...

మనసున నమ్మిన వారి గావ మరుగుజ్జుగా దిగి వచ్చినాడు

తిరుప్పావై -3 ఓంగి ఉలగళంద ఉత్తమన్ పేర్ పాడినాంగళ్ నం పావైక్కు చ్చాత్తి నీర్ ఆడినాల్తీంగిన్ఱి నాడేల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్దుఓంగు పెఱుం జెన్నెలూడు కయల్ ఉగళపూంగువళై ప్పోదిల్ పోఱిపండు కణ్-పడుప్పతేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్...

తిరుప్పావై -2 : నెయ్యి వద్దు, శ్రీకృష్ణుని నెయ్యమే ముద్దు

వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముమ్ నమ్బావైక్కుశెయ్యుమ్ కిరిశైగళ్ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్పైయ త్తుయిన్ఱ పరమ నడిపాడి,నెయ్యుణ్ణోమ్ పాలుణ్ణోమ్ నాట్కాలే నీరాడి, మైయిట్టెళుదోమ్ మలరిట్టు నాముడియోమ్శెయ్యాదన శెయ్యోమ్ తీక్కురళై చ్చెన్ఱోదోమ్,ఐయముమ్ పిచ్చైయు మాన్దనైయుమ్ కైకాట్టి,ఉయ్యుమాఱెణ్ణి ఉగన్దేలో రెమ్బావాయ్ మాడభూషి శ్రీధర్...

శూడికొడుత్త నాచ్చియార్ గా ఎదిగిన కోదై

తిరుప్పావై, అంటే సిరినోము లేదా శ్రీ వ్రతం, పేర ఎనిమిది పాదాలతో 30 పద్యాల (తమిళంలో పాశురాలు) మధుర భక్తి కావ్యం ద్వారా 12 వందల సంవత్సరాల తరువాత కూడా చిరంజీవియై భాసిస్తున్న...

గోదారంగనాథస్వామి కళ్యాణం

హైదరాబాద్ : ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు తెలుగులో, ఇంగ్లీషులో ముప్పయ్ రోజుల పాటు అందించిన తిరుప్పావై పాఠకులకు ‘సకలం.ఇన్,’ ‘ప్రైమ్ పోస్ట్ .ఇన్ ’ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. దేశవ్యాప్తంగా బుధవారంనాడు గోదా,...

గోదాగోవిందుల ప్రణవ ప్రణయ ప్రబంధం-తిరుప్పావై

30 తిరుప్పావైగోదా గోవింద గీతం నేపథ్యం పూమాలతో రంగనాధుని తాను వరించి, పామాల (పాశురాల మాల)తో మనకు భగవంతుని చేరే మార్గాలు ప్రబోధించారు గోద. చివరి రోజు 30 వ పాశురంలో గోదమ్మ సన్మార్గంలోని మళ్లడం అనే...

ఏడు జన్మలెత్తినా సరే నీ సేవచేసే భాగ్యం ఇవ్వవయ్యా క్రిష్ణయ్యా

29 వ పాశురం 29వ గోదా గోవింద గీతం ఇది నారాయణ అష్టాక్షరీ మంత్ర పాశురం నేపథ్యం: ఇన్నాళ్లూ పఱై కావాలని గోపికలు కోరుకున్న ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. నిన్న పఱై, అలంకార వస్తువులు, పరమాన్న భోజనం అడిగారు....

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
19,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles