Monday, January 30, 2023
Home Tags Sita

Tag: Sita

రావణుడికి విభీషణుడి హితవు

రామాయణమ్ - 156 ‘‘రావణా, జనస్థానంలో జరిగిన రాక్షస సంహారం గుర్తు తెచ్చుకో. వాలి వధను కూడ స్మరించుకో. బుద్ధిగా సన్మార్గంలో ప్రయాణించు. రామచంద్రుని ధనుష్ఠంకారము వినాలని అనుకోవద్దు. నీ లంకను వాజి రధ కుంజరాలతో...

రావణుడికి హనుమ ధర్మబోధ

రామాయణమ్ - 155 నేను ఇంద్రుడి గూఢచారిని కాను! విష్ణువు దూతనూ కాను. నేను వానరుడను.  వనచరుడను. Also read: రావణుడి ఎదుట నిలిచిన వాయునందనుడు రాజదర్శనము లభించవలెనన్న కోరికతో మాత్రమే వనభంగము చేసినాను. ఆత్మరక్షణ కొరకు మాత్రమే రాక్షసులను సంహరించినాను. ఏ అస్త్రములు...

హనుమపై రాక్షసమూక దాడి

రామాయణమ్ - 150 ‘‘మహారాజా, వాడెవడో భయంకర రూపముతో ఉన్న వానరుడు అశోకవనమును ధ్వంసము చేసి అడ్డు వచ్చిన వారిని అరచేతితోనే చావమోది చంపేశాడు. వాడు అంతకు మునుపు సీతాదేవి తో మాటలాడినాడు ప్రభూ....

విధ్వంసమైన అశోకవనం, భీతిల్లిన రాక్షసగణం

రామాయణమ్ - 149 ధ్వంస రచన ఒరిగిన లతలు విరిగిన తరులు ఊగిన గిరులు తెగిన చెరువులు అల్లకల్లోలమయిపోయింది అశోకవనం. ఎటుచూసినా  విధ్వంసపు ఆనవాళ్ళే! లతాగృహాలు చైత్యగృహాలు అన్నీ విరిగిన స్తంభాలతో ఒరిగిన గోడలతో కూలిన కప్పులతో క్షణకాలములో  ఎక్కడికక్కడ  వికృత రూపము సంతరించుకొన్నది అశోకవనము. Also read: అశోకవన విధ్వసం ప్రారంభించిన హనుమ అది ఆనందము అల్లుకున్న అశోకమా! కాదుకాదు శోకలతలు...

సీతమ్మను ఓదార్చిన హనుమ

రామాయణమ్ - 147 ‘‘నేనూ, రాఘవుడూ మందాకినిలో జలక్రీడలాడి హాయిగా విహరించి ఒక చోట విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నాము. అప్పుడు ఒక కాకి నా వద్దకు వచ్చి నన్ను పొడవటానికి ప్రయత్నించటము నేను దానిని ఒక...

రాముని ససైన్యముగా తోడ్కొని రమ్ము, హనుమకు సీతమ్మ పురమాయింపు

రామాయణమ్ - 146 ‘‘వానరోత్తమా, పాతివ్రత్యధర్మమును అనుసరించి రాముని తప్ప పరపురుష శరీరమును స్పర్శించను. రావణుడు ఎత్తుకొని వచ్చునప్పుడు నన్ను రక్షించగల నాధుడు దూరమై స్వయముగా రక్షించుకొనజాలక పరాధీననైన నాకు ఆ అవస్థ తప్పలేదు. Also...

హనుమ సూచనను సున్నితంగా తిరస్కరించిన సీతమ్మ

రామాయణమ్ - 145 ‘‘రాముడికి ఇతర దృష్టిలేదనీ నిత్యము శోకముతో ఉన్నాడనీ నీవు చెప్పిన మాటలు విషము కలిపిన అమృతమువలే  ఉన్నవి. దైవము మనిషిని ఐశ్వర్యము వైపునకు గానీ అతిభయంకర దుఃఖదారిద్ర్యములొనికి గానీ మనుజుని...

రామలక్ష్మణుల యోగక్షేమములు అడిగి తెలుసుకున్న సీత

రామాయణమ్ - 144 ‘‘హనుమా, నీ పరాక్రమము శ్లాఘింపదగినది. అవలీలగా శతయోజన విస్తీర్ణముగల సంద్రమును లంఘించినావు. అది పెనుమొసళ్ళకు, భయంకరజలచరాలకు ఆలవాలము. నీ ముఖములో తొట్రుపాటుగానీ, జంకుగానీ రావణుడు ఆతని బలము, బలగము పట్ల...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
20,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles