Friday, June 9, 2023
Home Tags Lakshmana

Tag: Lakshmana

పుష్కక విమానంలో సీతారామలక్ష్మణులూ, ఇతరులూ అయోధ్య ప్రయాణం

రామాయణమ్ - 221 ‘‘రామా, నీ కొరకు అమూల్య వస్త్రాభరణములను, చందన శీతల గంధములు తెచ్చినాము.  మూలికలతో కూడినస్వచ్ఛమైన నీటితో స్నానము చేయించి అలంకరింపచేయుటకు తగిన పనివారు, సుందరీమణులు వేచియున్నారు. ఆ పిదప లంకలో...

దివ్యవిమానములో దశరథ దర్శనం

రామాయణమ్ - 220 మహాదేవుడు శ్రీరామునే చూచుచూ ఆయన సౌందర్యాన్ని తనివితీరా గ్రోలుతూ, ‘‘రామా! రాజీవనేత్రా! మహాబాహూ! పరంతపా! ధర్మపోషకా, నీవు లోకాలను ఆవరించిన  చీకట్లను పారద్రోలితివి. రావణుడి వల్ల జనులకు కలిగిన భయమును...

సీతమ్మ అగ్నిప్రవేశం

రామాయణమ్ - 218 శత్రువుల శరీరాలను రాముడు తన బాణపు ములుకులతో తూట్లుపొడిచి రుధిరధారలు పొంగించుటయే చూసినాము. కానీ ఈనాడు సీతమ్మ మనస్సుకు గాట్లుపెట్టి తూట్లుపొడిచి ఇన్నాళ్ళూ రావణుని చెరలో ఏడ్చిఏడ్చి ఎండిన హృదయ కుహరము నుండి...

రాముడి పలుకులకు బిత్తరబోయిన సీతమ్మ

రామాయణమ్ - 217 తాను రాజు కావలెనని తనకోసమే ఎదురు చూస్తూ తనంటే ప్రాణం పెడుతున్న విశాల జన హితము గురించి ఆలోచించాలా? లేక తన ఆనందము తన సౌఖ్యము చూసుకొనే కాముకుడు రాముడు ......

విభీషణ పట్టాభిషేకం

రామాయణమ్ - 215 ‘‘స్త్రీలను ఓదార్చి రావణునకు అంతిమ సంస్కారములు గావింపుము’’ అని రాముడు విభీషణునికి చెప్పెను. వినయముతో ఆ మాటలు విని విభీషణుడు, ‘‘రామా అంతిమసంస్కారములు గావించుటకు నా మనస్సు అంగీకరించుటలేదు. ఈయన ధర్మభ్రష్టుడు....

తెగి మొలచిన రావణు శిరస్సులు

రామాయణమ్ - 211 అదుగదిగో వచ్చుచున్నది రాక్షససార్వభౌముని భీకరము శత్రుభయంకరము అయిన మహారధము.  అది రధమా లేక గంధర్వనగరమా? చిత్రచిత్రవర్ణాలు విచిత్రమైన చాందినీలు, ధ్వజములు, గోపురములు, తోరణములు రకరకముల పతాకలు మాలలతో రధము అత్యద్భుతముగా అలరారుచున్నది. Also...

రామ-రావణ భీకర సమరం

రామాయణమ్ - 209 రావణుని ధనుర్విద్యా కౌశలము రాముని దాదాపుగా కదలనీయక  నిలిపివేసినది. రాముని కన్నులు క్రోధము తో ఎర్రబారినవి. కనుబొమ్మలు ముడివడినవి. ఆయన అప్పటి చూపులు ముల్లోకములను దగ్ధము చేయగలుగు శక్తికలిగివున్నవి. పిడికిలి బిగించినాడు...

మహాబలి పర్వతమును పెల్లగించి తెచ్చిన హనుమ

రామాయణమ్ - 208 ఏది విశల్యకరణి? ఏది సంధాన కరణి ఏది ఎలా ఉంటుంది గుర్తుపట్టలేకపోయి చింతించిన ఆ మహాబలి పర్వతము పర్వతమునే పెళ్ళగించి తన అరచేతిలో ఉంచుకొని తిరుగు పయనమాయెను. శిఖరమును అరచేతిలో మోసుకొని వచ్చుచున్న...

Stay Connected

21,963FansLike
2,508FollowersFollow
20,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles