Thursday, September 29, 2022

V.J.Rama Rao

49 POSTS0 COMMENTS
వి. జానకి రామారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటి ఎమ్మెసీ. చిత్తూరులోని సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంకు ప్రధాన కార్యాలయంలో చీఫ్ మేనేజర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. భగవద్గీత, రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలపై వ్యాఖ్యాత.

వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమంలో పర్ణశాల నిర్మాణం

రామాయణమ్ - 41 రాత్రి గడిచింది. అందరికన్న ముందుగా రాముడు నిద్దుర లేచాడు. ప్రక్కకు తిరిగి చూస్తే తమ్ముడు ఇంకా నిద్దుర పోతూనే కనిపించాడు. సోదరుడిని మెల్లగా తట్టి నిద్రలేపాడు. లక్ష్మణా! వనంలో సంచరించే ప్రాణుల ధ్వనులు...

భరద్వాజ మహర్షి ఆతిథ్యం, మార్గదర్శనం

రామాయణమ్ - 40 రాత్రి గడిచి తెల్లవారింది. పక్షుల కిలకిలారావాలు, నెమళ్ళక్రేంకారాలు, అడవికోడి కూతలతో అరణ్యంలో సందడిసందడిగా ఉంది. సీతారాములు నిదురలేచారు. మరల నడక సాగించారు. కొంతదూరము వెళ్ళగనే వారికి పెద్దపెద్ద జలరాశులు కలుసుకున్న చప్పుడు...

కల్లోల సాగరమై, తేరుకొని, దృఢమైన రాముడి మనస్సు

రామాయణమ్ - 39 గుహుడు తెప్పించిన మర్రిపాలు జుట్టుకు తను రాసుకొని తమ్ముడు లక్ష్మణునికి తానే స్వయంగా రాశాడు రాముడు. నార చీరలుకట్టి జటలు ధరించిన సోదరులిరువురూ ఋషులలాగా శోభిల్లారు ‘‘మిత్రమా గుహా! సైన్యమూ,ధనాగారము, దుర్గము.(Armed...

గుహుడిని గుండెకు హత్తుకున్న రాముడు

రామాయణమ్ - 38 గుహుడు కనపడగానే రాముడి అంతరంగంలో ఆనందం పొంగి పొర్లింది. తన ఆత్మసమానుడైన సఖుడు తన ఎదురుగా ఉన్నాడు. అంతే! తన దృఢమైన బాహువులలో బంధించాడు. ప్రాణ సఖుడిని కౌగలించుకొని క్షేమ...

గంగానదీ తీరం చేరిన సీతారామలక్ష్మణులు

రామాయణమ్ - 37 రామా! ఇంక నీవు ముందుకు వెళ్ళవలదు అన్నట్లుగా  తమసా నది అడ్డము వచ్చినది. అప్పటికే లోకములను తమస్సులు(చీకట్లు) కప్పివేసినవి. అది వనమందు వారికి మొదటిరాత్రి. ఆ అరణ్యమంతా కూడా నిశ్శబ్దరోదనము...

కౌశల్యకు సుమిత్రాదేవి ఉద్బోధ

రామాయణమ్ - 36  ‘‘కౌసల్యా! నా కంటిచూపు తిరిగి రావడంలేదు. నా రాముడి వెనుకనే అదీ వెళ్ళిపోయింది! రాముడి రధం వెనుక పిచ్చివాడిలా పరుగెత్తి పరుగెత్తి అలసి సొలసిన దశరధుడి ఆక్రందన అది. అంతకు మునుపు...

తండ్రికీ, తల్లులకూ ప్రదక్షిణలు చేసి సెలవు తీసుకున్న రామలక్ష్మణులు, సీత

రామాయణమ్ - 35 మూర్ఛనుండి తేరుకున్న దశరథ మహారాజు ప్రక్కనే ఉన్న సుమంత్రుని చూసి ‘‘నీవు వీరి ప్రయాణమునకు కావలసిన ఉత్తమ అశ్వములు పూన్చిన రధాన్ని సిద్ధంచేయి. వీరిని మన దేశమునకు అవతల వున్న...

మరో కోణం నుంచి చూస్తే కైక అమృతమూర్తి

రామాయణమ్– 34  ‘‘కైకా! నీవు చేసిన పని భరత శత్రుఘ్నులు సమర్ధిస్తారనుకొన్నావా?...భరతుడు దశరధుడికి పుట్టిన వాడే అయితే ఈ విషయంలో నీవు తలక్రిందులుగా తపస్సు చేసినా ఆ వంశములో పుట్టిన భరతుడు నిన్ను అనుసరించడు....
- Advertisement -

Latest Articles