Wednesday, August 17, 2022

V.J.Rama Rao

15 POSTS0 COMMENTS
వి. జానకి రామారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటి ఎమ్మెసీ. చిత్తూరులోని సప్తగిరి గ్రామీణ బ్యాంకు ప్రధాన కార్యాలయంలో చీఫ్ మేనేజర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. భగవద్గీత, రామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథాలపై వ్యాఖ్యాత.

శివధనుర్భంగం: బాలరాముడు కళ్యాణరాముడైన వేళ

రామాయణమ్ - 15 లీలగా విల్లందుకున్నాడు అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు! అంతే!! ఒక్కసారిగా భూనభోంతరాళాలాలు దద్దరిల్లే శబ్దంతో ఫెళఫేళారావంతో విరిగిపోయింది ఆ విల్లు! తస్యశబ్దో మహానాసీన్నిర్ఘాతసమనిస్వనః భూమికమ్పశ్చ సుమహాన్ పర్వతస్యేవ దీర్యతః ఆ ధనుస్సు విరిగినప్పుడు పిడుగుధ్వనితో సమానమైన గొప్పశబ్దం వచ్చినది....

విశ్వామిత్రుడిని ‘బ్రహ్మర్షీ’ అని సంబోధించిన వశిష్ట మహర్షి

రామాయణమ్ - 14 మనస్సు అనేపుట్టలో చుట్టలు చుట్టుకొని పడుకొన్న కామము అనే సర్పానికున్న కోరలు పీకి ప్రశాంత చిత్తుడై మరల తపస్సు మొదలు పెట్టారు మహర్షి. ఈయన తపస్సు మహోగ్రంగా పదివేల ఏళ్ళుసాగింది. ఈ...

బొందితో కైలాసం, త్రిశంకు స్వర్గం

రామాయణమ్ - 13 మహాదేవుడు ప్రసాదించిన వరములతో ఇనుమడించిన దర్పముతో, రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మరల వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమం మీద దండెత్తాడు విశ్వామిత్రుడు. వెళ్ళీ వెళ్ళడంతోటే మొత్తం తపోవనాన్ని బూడిదకుప్పగా మార్చేశాడు. ‌ఠారెత్తిన మునిగణం తలోదిక్కుకు...

వశిష్ట, విశ్వామిత్రుల సంఘర్షణ

రామాయణమ్ - 12 ఓ బ్రహ్మర్షీ! నా తల్లిని రాముడు చూసినాడా? ఆమెను అనుగ్రహించినాడా? మరల నా తండ్రి అచటికి ఏతెంచినాడా? నా తల్లితండ్రులు ఇరువురూ సంతోషముగా కలసినారుకదా! రాముడు వారి ఆతిథ్యమును స్వీకరించెనా? నా తల్లిదండ్రులు...

అహల్య శాపవిమోచనం

రామాయణమ్ - 11 విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్పే కధలతో రోజొక క్షణంలా గడచిపోతున్నది రామలక్ష్మణులకు. గంగావతరణం, క్షీరసాగరమధనం లాంటి కధలెన్నో చెప్పారు మహర్షి! . గంగను దాటి నడుచుకుంటూ మిధిలానగరసమీపానికి వస్తూ ఉండగా వారి దృష్టిని ఒక...

భగీరథయత్నం, గంగావతరణం

రామాయణమ్ - 10 అంశుమంతుడు తన పినతండ్రులు వెడలిన దారిలో ప్రయాణంచేసి వారు భస్మరాశిగా మారిన చోటికి వెళ్లాడు. అక్కడ అతనికి బూడిదకుప్పలు, ఒక చోట గడ్డి మేస్తున్న అశ్వము కనిపించాయి. తన పిన...

కపిల మునిపై సగరుల దాడి

రామాయణమ్ - 9 ఒక్కసారిగా తన కూతుళ్ళందరకూ వికృత రూపం ప్రాప్తించినా కుశనాభుడు ఆందోళన చెందకుండా వారి వివాహం గూర్చి మంత్రులతో ఆలోచన చేశాడు. గొప్ప తపఃసంపన్నుడైన చూళికి సోమద అనే గంధర్వస్త్రీయందు జన్మించిన బ్రహ్మదత్తుడు...

మారీచ, సుబాహుల సంహారం

రామాయణమ్ - 8 అస్త్రప్రయోగము తెలియటం ఎంత ముఖ్యమో ,ఉపసంహారము తెలియటం అంతే ముఖ్యము! ప్రయోగ, ఉపసంహారాలు రెంటినీ ముని వద్ద నుండి ఉపదేశము పొందాడు రామచంద్రుడు! ఆయనతో పాటు లక్ష్మణుడు కూడా ఉపదేశం పొందాడు. అలా...
- Advertisement -

Latest Articles