Saturday, January 29, 2022

Prof M Sridhar Acharyulu

129 POSTS0 COMMENTS
ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ఆచార్యులు హైదరాబాద్ లోని మహేంద్ర విశ్వవిద్యాయలంలో డీన్, న్యాయశాస్త్ర ఆచార్యులు. అంతకు పూర్వం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ గా పని చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో బహుగ్రంథ రచయిత.

పరమహంసలు చూపే పరమాత్ముని దారి

6. గోదా గోవింద గీతం తిరుప్పావై గోదమ్మ ఒక గోపిక, తన పల్లెలో ఉన్న మిగిలిన యువకులు కూడా గోపికలే. తిరుప్పావై వ్రతం ఎందుకంటే భగవంతుని సాన్నిధ్యం సాధించడానికి. వర్షం దానంతట అది...

మనసులే సుమాలైతే మాధవుడు మనవాడే

గోవింద గోదా గీతం తిరుప్పావై -  5 గోదాదేవి అయిదో పాశురంలో చెప్పిన భగవదనుగ్రహ ప్రాధాన్యత, అన్నమయ్య కీర్తన అంతర్యామిలో అక్షరక్షరంలో కనిపిస్తుంది. భగవంతుని అయిదో స్థానం అర్చారూపం అని గోదాదేవి విప్పిచెప్పిన పాశురం...

మేఘం వంటి భగవంతుడు, ఆచార్యుడు

గోవింద గోదా గీతం - 4 ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్ఆళియుళ్ పుక్కు ముగున్దు కొడార్తేరిఊళిముదల్వ నురువమ్పోల్ మెయికరుత్తుపాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలమ్బురి పోల్ నిన్రదిరిన్దుతాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్వాళవులగినిల్ పెయ్...

గోవింద గోదా గీతం తిరుప్పావై -3

దేశ సమృద్ధికోసం గోదా భగవన్నామవ్రతం శరీరమనే క్షేత్రంలో జీవుడనే విత్తనాన్ని పరమాత్ముడు నాటుతాడు. ఆత్మసస్యం ఫలించాలంటే ఈతి బాధలు ఉండరాదు. నెలమూడు వానలు కురియాలి. ఓంగి ఉలగళంద ఉత్తమన్ పేర్ పాడినాంగళ్ నం పావైక్కు...

నారాయణచరణాలే శరణు

గోదా గోవింద గీతం (తిరుప్పావై) 2 తొలి గీతం లో గోపికలను పిలిచిన గోదమ్మ రెండో గీతంలో మొత్తం అందరనీ పిలుస్తున్నారు. హరికథలనే పాలు పెరుగు ఉంటే వేరే పాలు పెరుగు ఎందుకడుగుతారు? నోటిమీద...

హరిగుణ గానమే స్నానమట

(నారాయణుడే వ్రతం, నారాయణుడే వ్రతఫలం అని చెప్పే పాశురం మార్గళి తొలి గోవింద గీతం). మార్గళి త్తింగళ్ మది నిఱైంద నన్నాళాల్ నీరాడ ప్పోదువీర్ పోదుమినో నేరిళైయీర్ శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి చ్చెల్వ చ్చిఱుమీర్గాళ్ కూర్వేల్ కొడుందోళిలన్...

శ్రీవైష్ణవ ఆళ్వార్లలో ఏకైక స్త్రీమూర్తి గోదా కవయిత్రి

గోవింద గోదా గీతమ్ (తిరుప్పావై) తిరుప్పావై, (సిరినోము, శ్రీ వ్రతం) పేర ఎనిమిది పాదాలతో 30 పద్యాల (తమిళంలో పాశురాలు) మధుర భక్తి కావ్యం ద్వారా 12 వందల సంవత్సరాల తరువాత కూడా చిరంజీవియై...

వరవరరావు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను సుప్రీంకోర్టు పరిరక్షించలేకపోయింది ఎందుకని?

అనేకమంది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను పోలీసులకూ, ప్రభుత్వాలకూ పట్టదు. రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హామీతో నిమిత్తం లేకుండా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను వచక్షణారహితంగా ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నారు. హైకోర్టులు సైతం కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ప్రాథమిక హక్కును రక్షించడానికి...
- Advertisement -

Latest Articles