Friday, June 9, 2023

రాజేంద్ర సింగ్ బైస్ ఠాకూర్

325 POSTS0 COMMENTS
రాజేంద్ర సింగ్ బైస్ ఠాకూర్. చదివింది ఆంగ్ల సాహిత్యం అయినా తెలుగులో కవిత్వం రాస్తారు. ఇతనికి స్వామి చిన్మయానంద, సాయినాధుని శరత్ బాబుజీల కొన్ని రచనల్ని తెలుగులోకి అనువదించే అవకాశం లభించింది. కొన్ని సాహిత్య విమర్శనాత్మక వ్యాసాలు రాశారు త్రివేణి, మిసిమి లాంటివాటిలో. చెప్పదలచుకున్నది కొద్ది మాటల్లోనే వ్యక్త పరచడం ఇతని కవిత్వ లక్షణం. భావుకత, లోతైన ఆలోచన, ఆధునికత, వేదంత విషయాలపై మక్కువ,భాషపై పట్టు ఇతని కవితలలో కనిపిస్తాయి.

“కర్తవ్యం”

విన సొంపైన శబ్దాలతో కూర్చిన మధురమైన భాష తెలుగు  పదాల చివర హల్లులు లేని అపురూపమైన భాష పాశ్యాత్యులు ఇటాలియన్ భాషతో పోల్చిన భాష లలితంగా, సరళంగా సెలయేటి గలగలల్లా జాలువారే భాష కష్టంగా పలికే,...

“రాగ భంగం”

మనసంతా నిండిఎటు చూసినాఎవరిని చూసినానీవే కనిపిస్తేఅది ఆకర్షణాప్రేమ కాదా. కోరికతో మంత్రాంగంకలసినా ప్రేమేనాప్రేమలో ఆలోచన కలిస్తేఅది కల్తీ అవుతుందిగాఅవసరార్ధం కలిగిందివేయసు పొరుతో పుట్టిందిఅందని ద్రాక్ష అయిపోయింది. Also read:“త్రిలింగ దేశంలో హత్య” Also read: తెలుగు

“త్రిలింగ దేశంలో హత్య”

అచ్చ తెనుగు సగానికి పైగా సంస్కృత పదాలతో సంస్కరించబడి అందంగా మారి గ్రాంధిక, గ్రామ్యాలే కాక సొగసైన శిష్ట వ్యవహారికంగా రూపు దిద్దుకుని తెలుగుగా రెండు మాండలికాలతో ప్రాంతానికొక రీతిగా పట్టణానికొక తీరుగా విలసిల్లిన తెలుగు భాష కొన ఊపిరితో మూల్గుతోంది. కళ్ళు, కల్లు ఒకటిగా...

తెలుగు

1 మాతృ భాష తల్లి లాంటిది అంటారు. పరాయి భాషలు సవతి తల్లి లాంటివి. 2 మాతృ భాష సహజంగా ప్రయత్నం లేకుండా వస్తుంది. వేరే భాషలు ప్రయత్నంతో నేర్చుకోవాలి. 3 మాతృ భాషలో వచ్చే...

“రాగ భంగం”

మనసంతా నిండి ఎటు చూసినా ఎవరిని చూసినా నీవే కనిపిస్తే అది ఆకర్షణా ప్రేమ కాదా. కోరికతో మంత్రాంగం కలసినా ప్రేమేనా ప్రేమలో ఆలోచన కలిస్తే అది కల్తీ అవుతుందిగా అవసరార్ధం కలిగింది వేయసు...

“అభాగ్యులు”

వెన్నెల వాగులో తడిసేవారెందరో  ప్రేమ పొంగితే నీళ్ళు చల్లే వారెందరో చందమామకే ఓ కూతురుంటే శశిబాల తన పేరైతే కలువ కన్యలే తన చెలులయితే నేనేగా ప్రేమ స్వరూపుడిని కిరణ సామ్రాట్టుకి ప్రియ పుత్రుడిని....

“అద్దరి – ఇద్దరి”

ఒడ్డుకు ఒడ్డుకు మధ్య నది ప్రవహిస్తూనే ఉంది జలమే జీవితాధారం అదే అద్దరికి ఇద్దరికి మధ్య అంతంలేని అంతరం. నవ్వులు పువ్వులై పూచే వేళ విధి క్రీడ మొదలవుతుంది.  నవ్వులు అశ్రువులుగా మారిపోతాయి  అశలు ఆశయాలు...

“బాల్యం”

బాల్యం అపురూపం చిన్నారి చిరునవ్వులు తల్లిదండ్రుల వెలుగుదివ్వెలు బుడిబుడి అడుగులు కల్పిస్తాయి ప్రకంపనలు మదిలో ముద్దు ముద్దు మాటలు మురిపిస్తాయి మనందరినీ. అమాయకపు చూపులు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఊపిరి సలపని ప్రశ్నల పరంపర అదే వికాశానికి మూలం సమాధానాలు చెప్పే ఓపిక, శక్తి కలిగిన...
- Advertisement -

Latest Articles